TİYATRO BÖLÜMÜ

Tiyatro Eğitimi

Tiyatro Oyunculuk Eğitimi yaş aralıklarına göre şu şekilde gruplandırıyoruz.

 Çocuk , Genç ve Yetişkinler;

  •   7 – 10 yaş
  •  11 – 13 yaş
  •  14 – 17 yaş
  •  18  yaş ve üzeri (yetişkinler için)
Sınıflarımız 10 kişilik kontenjanlar ile sınırlıdır.

Tüm Eğitim Modüllerimiz (müfredatlarımız)  Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sertifikalıdır.

TİYATRO BÖLÜMÜ

Tiyatro - Oyunculuk

"Bir oyuncu yaşamı boyunca çalışmalı, zihnini işlemeli, yeteneklerini yöntemlice eğitmeli ve karakterini geliştirmelidir…"

 Oyunculuk, bireyin hangi meslek grubundan olursa olsun, birçok yaratıcı ve kuramsal dersin birleşimiyle toplumsal baskılar karşısında bireyin eksik kalmış yanlarını, gerek sahnede gerek yaşamın içinde ve gerekse meslek hayatında, kendisini atak ve doğru bir şekilde ifade ederek; yaratıcı kabiliyetini, zengin ve gerçeklerden kopmayan bir hayal gücünü, bakma ve görme yeteneğini, değişik olaylara birden dikkatini toparlayabilme yetisini, kısacası yaşamın tüm alanında kendini doğru ifade edebilme becerisini geliştirmeyi hedefler. Bu birleşim, tiyatro sanatının uygulanmasının ve kuramlarını açıklayan derslerden oluşur.

 
Oyunculuk Sanatı Eğitimi, kişinin kendini var edişinde yeniden bir yapılanma eğitimi demektir. Biz, hiçbir oyuncu adayından 'birçok anlatım biçimi' ya da bazı 'beceriler' beklemiyoruz. Biz, oyuncunun ve onun canlandırdığı insanlardan hareket ediyoruz. Biz, kişinin kendini ifade etmekten zevk almasını istiyoruz. Biz, insanın kendisini anlamak istiyoruz.
 
"En başta gözeteceğimiz şey, yaratılışa, tabiata aykırı olmamak."

Mimik - Rol

 Oyunculuk dersi sahneye uyum sağlamayı ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmeyi, obje, durum, duygu doğaçlamaları ve metinlerle yapılan çeşitli çalışmalarla role hazırlamayı hedefler. Rol çalışmaları, seçilen eserlerin incelenmesiyle, bu eserlerden seçilen monolog ve sahnelerin çalışılmasıyla ilerler

 

Diksiyon

 Temel derslerden biri olan diksiyon, iyi söz söyleme teknikleri konulu bir derstir. Ses ve ses egzersizleri, nefes ve nefes egzersizleri, söyleyiş, tonlama, vurgulama, konuşma hızı, artükilasyon egzersizleri, entonasyon, ses çalışmalarında kontrollü diyafram kullanımı ana konularıdır. Daha ileriki aşamalarda öğrenci bu teknikleri, örnek metinler üzerinde doğru uygulamayı öğrenir.

 

Şan

 Ses ve solunum organları becerilerini ve koordinasyonunu kazandırarak, öğretilen tekniklerin şan eğitimcisi gözetiminde müfredat programında öngörülen repertuar çerçevesinde kullandırarak öğrencinin ses-kulak kültürünü uygulamalı olarak geliştirmesini sağlamak bu dersin amacını oluşturur.

 

Yaratıcı Doğaçlama

 Bu derste, oyuncuların, yapacağı doğaçlamalar ile metindeki duruma duyarlılık ile açık olmak, bir durumdan hareket ederek davranmak, bakmak ve görmek yeteneği, karşısında bulunan oyuncu partnerini dikkatle dinlemek, sahne koşulları altında gerçekten hatırlayabilme, sahnede düşünebilme ve bir çalışma esnasında karşısındaki oyuncunun ne söyleyeceğini bilememe yetisinin geliştirilmesi hedeflenir.

 

Tiyatro Tarihi, Edebiyatı ve Estetiği

 Dünya tiyatrosunun tarihsel süreç içindeki gelişiminin incelenmesi ve metinlerle bu sürecin gelişiminin örneklendirilmesi bu dersin ana amacıdır. Genel estetikten ve sanat felsefesinden hareketle, tiyatro sanatının belirleyici kuralları üzerine tartışmayı sağlamayı, örnekler üzerine yoğunlaşarak tiyatro estetiğinde olması gerekene giden yolu irdelemeyi hedefler.

 

Sahne Bilgisi

 Oyuncu adayının içinde yer alacağı yapıyı doğru tanıması, o yapıyı oluşturan malzemeleri ve teknik unsurları bilmesini sağlayan bir derstir. Sahne ile ilgili teknik unsurları bilen oyuncu, bu alt yapının sahneye konan esere ne denli yardımcı olduğunu da kavrayabilir.