Piyano Zeka Gelişimini Arttırıyor

 Piyano Çalmak Zeka Gelişimini %50 Arttırıyor
 
Piyano ve Zekâ
 
Günümüzde çocuklar kendilerini bekleyen zorlu sınavlardan galip çıkmak için daha yedi yaşından itibaren çalışmaya başlıyor. Çalışmak elbette etkili ama zeki olmak herkese nasip olmuyor. İşte bu yüzden, harıl harıl zekâyı geliştirme, arttırma formülleri aranıyor. Okulöncesi yaştaki 78 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma piyano - IQ (zekâ katsayısı) arasındaki çarpıcı ilişkiyi ortaya koydu: Okul öncesinde düzenli piyano dersleri alan çocukların IQ' sunun yüzde 50, hatta daha fazla arttırdığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Amerikalı iki bilim adamı yaptıkları ilginç araştırmanın sonucunu kamuoyuna açıklayınca eski formüllerin pabucu dama atıldı. Bu iki bilim adamının araştırması piyano eğitimi alan çocukların özellikle matematik ve fen dallarında çok daha başarılı olduğunu kanıtladı. Zekâyı geliştirmek için ne genlerle oynamak ne de bilgisayarın esiri olmak gerekiyordu. Zeki bir toplum yaratmanın yolu eski bir dosttan geçiyordu: Piyano... Bu araştırmanın başında, Kaliforniya'daki Irvine Üniversitesi'nin Öğrenme ve Hafıza Nörobiolojisi Bölümü'nde görev alan fizikçi Gordon L. Shaw ile Wisconsin Üniversitesi'nden psikolog Frances H. Rauscher var. Shaw ve Rauscher'a göre okulöncesi çocukların beyni tıpkı bir plastik gibi ve erken yaşlarda verilecek bir takım eğitimlerle çocuk beynini şekillendirip beslemek mümkün. Araştırmanın ilerleyen safhalarında yapılan testlerle piyanonun etkisi bir yıldız gibi parlamaya başlıyor. Bu özelliğiyle Piyano, özellikle beyin ve beden arasındaki bağlantıyı kurması, hem ruha hem de fiziğe etki etmesiyle bu yöntemin en etkili aracı olduğu anlaşılıyor. Shaw ve Rauscher'in araştırmasına göre, okulöncesi çocuklara piyano dersi vermek, çocukların fen ve matematikte üstün özellikler göstermelerinde gerekli olan zihinsel yapıyı olgunlaştırmanın en etkili yolu. Çocuklara deneyin başlangıcında “puzzle birleştirmek”, “gösterilen desenleri yapmak”, “geometrik şekilleri tanımak”, “nesnelerin doğru renklerini bulmak” ve “resimlerdeki hataları bulmak” gibi zekâ testleri uygulanmış. Sekiz ayın sonunda diğer gruplardaki çocukların zekâlarında önemli bir gelişme kaydedilmezken, piyano dersi alan gruptakilerin IQ' larında yüzde 46'lık bir gelişme görüldüğü tespit edilmiş. Bütün çocuklar bu ölçüm için yukarıda bahsedilen beş ayrı teste tabi tutulmuşlar. Dr. Shaw ve Dr. Rauscher, ilk araştırmalarında bulguladıkları "Mozart dinlemenin birkaç saat süren etkisi" aksine, piyano eğitiminin etkisinin ömür boyu süreceğini söylüyor. Deney üç - dört yaşlarındaki çocuklar üzerinde yapılmış olsa da, 12 yaşına kadar alınan piyano derslerinin etkili olacağını ekliyorlar. Bunu da şöyle açıklıyorlar: "Müzik de tıpkı matematik ya da satranç gibi yüksek beyin fonksiyonları gerektiren bir uğraş. Bu alanlar, aynı zamanda iyi gelişmiş 'spatial' zekânın da temelini atıyor. (Spatial zekâ, görsel dünyayı algılayabilme, nesnelerin görüntülerini zihinde oluşturabilme ve bunların farklılıklarını kavrama yetisine verilen ad.) İki araştırmacı çocukların yoğrulmaya hazır beyinlerinin bağlantılar kurmak için şekil değiştirmeye müsait olduğunu anlatıyor. "Piyano dersleri sinirleri eğiterek beynin korteksindeki algısal gelişmeyi sağlıyor" diyor Dr. Rauscher. Yapılan pek çok bilimsel araştırma da bu iki bilim adamının söylediğini doğrular nitelikte. Biyologlar yeni doğmuş çocuğun beynindeki fazla sayıdaki hücrelerden bir kısmının sinirlerle birbirine bağlanmış hücre ağının dışında kaldığını söylüyor. Bebeklerde konuşmaları dinlemek, parlak renkli oyuncaklarla oynamak ve müzik dinlemek gibi durumlar bu sinirleri güçlendirerek çocukta zekâ gelişimini sağlıyor. Shaw ve Rauscher'in araştırmaları da zaten bu temele dayanıyor. İki bilim adamı piyano ya da diğer enstrümanların bu sinirsel bağlantıyı güçlendirdiğini ve çocuğun zekâsını yüzde 46 oranında arttırdığını ispatlıyor. Kısaca, Müziği öğrenmek, anlamak, yaşamak; Müzik eğitiminde özellikle Piyano Eğitimine önem vermek, doğru zamanda, doğru kişilerden, doğru yöntem ve materyalle Piyano Eğitimi almak, eğitim çağında olan bir öğrencinin zekâ ve kişisel gelişimine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu katkı yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ile ispatlanmıştır.

ÜCRETSİZ DENEME DERS RANDEVUSU İÇİN 0242 324 66 40 - 507 60 60 730
 
ÇİĞDEM BULUT ÇALIŞ 
ÖZEL ANTALYA MODERN SANAT AKADEMİ KURUM MÜDÜRÜ