MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik Derslerimiz

  • Piyano Programı
  • Gitar Programı
  • Keman Programı
  • Bateri Programı
  • Şan ( Şarkı Söyleme) Programı
  • Solfej ve Kulak Eğitimi Programı
M.E.B Modern Sanat Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Antalya temsilcisidir. Müzik bölümümüzde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Programları uygulanmakta ve  sertifikaları verilmektedir.
 
M.E.B Modern Sanat Akademisi olarak müzik bölümü derslerimiz, çocuklar, gençler ve  yetişkinlere birebir "özel ders" olarak uzman öğretmenler tarafından verilmektedir.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müziğin Genel Faydaları

"Müzik, seslerle düşünme sanatıdır."

 Müzik, sosyo-kültürel fenomendir. Gündelik yaşamda eğlence aracı olarak kullanılmasına rağmen önemli fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonların incelenmesi söz konusu olduğunda, kapitalist üretim ilişkilerinden, müzik beğenisine kadar oldukça geniş alanı kapsayan bütüncül çalışma perspektifine yönelmemiz gerekir. Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın faydaları çok boyutludur. Müzik, çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir. Estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır. Müzikle birlikte disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. Müzik akademik performansı da olumla etkiler. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılması yine müzikle başarılabilir. Bilim adamlarına göre müzik, bilişsel düşünme kabiliyetini artırmaktadır. Bilişsel düşünme ile müzik arasında güçlü bir ilişki olduğundan müzikle uğraşanlarda ya da sık müzik dinleyenlerde beyin aktivitesi artmaktadır. Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesinde yürütülmüş araştırmalar sonucunda profesyonel ya da amatör olarak müzikle uğraşan insanların beyinlerinin daha büyük olduğu belirlenmiştir. Düzenli olarak müzik aleti çalmanın beynin görme, duyma, hareket etme ve koordinasyonla ilgili bölümlerinin büyümesini sağladığı tespit edilmiştir. Araştırma çerçevesinde, müzikten anlamayan ve müzikle amatör veya profesyonel olarak ilgilenen kişiler seçmişlerdir. Yapılan MR (manyetik rezonans) görüntülerinin müzisyenlerin beyinlerinin daha büyük olduğunu açıkça gösterdiğini belirlemiş, müzisyenlerin beyinlerinde duyma, görme, hareket etme ve koordinasyonla ilgili bölgelerde daha fazla “gri madde (gri hücre)” olduğunu saptamışlardır. Ayrıca MR görüntülerinden müzik aleti çalan ve günlük hayatta ağırlıklı olarak sağ elini kullandığını ifade eden kişilerin aslında sol ellerini de daha sık kullandıklarını tespit ederken, sürekli müzik aleti çalmanın beynin büyüklüğünü olumlu etkilediği sonucuna varmışlardır. Bunu da beynin kaslar gibi egzersiz yaptıkça büyüdüğünü; örneğin, piyano çalmanın notaları algılayan beynin tuşlara dokunan parmaklara ve pedallara basan ayağa emir vermesiyle bir koordinasyon oluşturarak beynin birden fazla bölgesini aynı anda çalıştırdığını, çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağladığını, dolayısıyla da beynin iki taraflı kullanımını geliştirdiğini belirtmişlerdir. Böylece bir enstrüman çalan kişiler beynin hem sayısal hem de sosyal kısmını harekete geçirmiş olurlar.

 

Piyano

 Asıl adı pianoforte olan piyano telli çalgılar kategorisinde bulunmaktadır. Adını kuvvetli ses anlamına gelen forte ve zayıf ses anlamına gelen piano terimlerinin birleşmesinden almıştır. Zaman içerisinde daha kolay söylenmesi açısından ismi piyano olarak kısaltılmıştır.

 
Piyanonun atası çembalodur. Şekil olarak da benzerlikler gösteren bu çalgıda, ses çıkartmak için tuşların tellerle olan teması, tuşlara monte edilen çıtalar yardımı ile elde edilmekteydi ancak sesin gürlüğünün ve hafifliğinin sağlanması oldukça zordu. 1700’ lü yıllarda çembalo geliştirerek ilk piyano yapılmıştır. Barok Dönemin en önemli bestecisi ve aynı zamanda klavsen ve çembalo tamircisi olan J. Sebastian BACH’ ın da bu ilk piyanoyu denediği bilinmektedir.
 
Piyano genel olarak konsol, kuyruklu ve elektro piyano olarak üç ana gruba ayrılır. Bu sınıflandırmaların içerisinde çeşitli boy ve tuş sayısı bulunmaktadır. Fakat genel olarak piyano, 88 tuşludur. Bu tuşlardan 36’ sı siyah tuş (diyez ve bemol), 52’ si ise ana sesler olan beyaz tuşlardan oluşmaktadır. M.E.B. ÖZEL ANTALYA MODERN SANAT olarak piyanoya başlama yaşımız 5 yaştır. Yetişkin ve Çocuklarımıza özel derslerimiz bire bir uzman Öğreticiler tarafından verilmektedir.

Gitar

 Kolayca ulaşılabilir ve rahatça taşınabilir olması, öte yandan kişinin kendi zevkine göre birçok farklı müzik tarzını (klasik, caz, blues, pop, rock, country, vb.) çalabilmesine olanak vermesi nedeniyle gitar, günümüz dünyasının en popüler enstrümanlarından biridir.

 
Derslerde başlıca hedefimiz, hangi müzik türüne ilgi duyuyor olursa olsun, öğrencinin her bakımdan donanımlı ve enstrümanına hakim bir gitarist haline gelmesini sağlamaktır. Derslerin içeriği ve yoğunluğu, her öğrencinin düzeyine, müzikal ilgi alanlarına, ulaşmak istediği nokta ve amaçlarına göre biçimlenir.
 
Gitar tekniğini geliştirmeye yönelik çalışmalar (gam, arpej, akor çalışmaları, temel pozisyonlar ve bunların birbirine bağlanması; akorların seslendirilmesi ve çevrimleri; nota okuma pratiği vs.) dışında, öğrencinin odaklanmak istediği müzik tarzına bağlı olarak bir repertuar geliştirme, armoni, doğaçlama ve eşlik etme teknikleri, üzerinde çalışacağımız konulardan bazılarıdır.
 
Hangi yaşta olursa olsun, kendini geliştirmeyi ya da var olan becerisini daha profesyonel bir düzeye taşımayı arzulayan tüm gitar severleri M.E.B. ÖZEL ANTALYA MODERN SANAT AKADEMİSİ’ne bekliyoruz.

Keman

 Keman insanı derinden etkileyen, eşsiz güzellikteki sesiyle,yaylı çalgılar ailesinin en önemli üyesidir. Sesi, öteki çalgılara göre birçok bakımdan insan sesine daha yakındır. Keman çalarken kişinin duruşu ve tutuşu en dikkat edilecek unsurlardır. Beyin ve beden koordinasyonunda keman, notaları algılayan beynin, keman yayı tutan el ile tellere basan parmakların dansı gibidir. Orkestra ve solo niteliği ile müzik dünyasındaki en önemli enstrümanlardandır

 
Keman dört telli yaylı bir çalgıdır. llk olarak 14.yüzyılda Kuzey İtalya'da ortaya çıktı; bu dönemde keman Avrupa'da yayılmıştır. 16.ve 17. yüzyıldaki Keman yapım ustaları Nicolo Amati, Paolo Maggini, Giuseppe Guarneru, Antonio Stradivarius Keman'a son şeklini vermişlerdir. Keman asıl biçimini korumakla birlikte,19. yüzyılda bazı değişikliklere uğramış ve bugünkü şekline ulaşmıştır.
 
Müziğin işlevleri, bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik, eğitimsel nitelikler taşır. İşlevlerinin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedeniyledir ki müzik, insanlık tarihinin en eski çağlarından beri, hem çok etkili bir eğitim aracı, hem de çok önemli bir eğitim alanıdır.
 
Müzik eğitimi genel eğitim içerisinde davranış değiştirme ve geliştirme bakımından önemli ve özgün bir yere sahip bulunmaktadır.
 
Keman eğitimi ise,müzik eğitiminin getirdiği tüm bu artıları kapsamakla beraber,bireylerin beyin ve beden koordinasyonlarını,duygusal ve fiziksel yönlerini güçlendirir. Tüm bu yararlar arasında en önemlisi ise, tüm enstrümanlar arasında beki de en duygulu ve en zarif sesin, sizi ifade eden,sizin içinizden gelen ses olmasıdır. Tüm keman severleri M.E.B. ÖZEL ANTALYA MODERN SANAT AKADEMİSİ’ne bekliyoruz.