Drama Bölümü

M.E.B. Modern Sanat Akademi Drama Yaş Gruplarımız

 •  4-5 Yaş Anne – Çocuk Drama Grubu
 • 6-7-8 Yaş Yaratıcı Drama Grubu
 • 9-10 Yaş Yaratıcı Drama Grubu
 • 11-13 Yaş Yaratıcı Drama Grubu
 • 13-16 Yaş Yaratıcı Drama Grupları
   
Sınıflarımız 12 kişilik gruplardan oluşmaktadır. Grup gün, saat ve yaş aralıkları için 0242 324 66 40 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Drama Bölümü

Drama Nedir?

"Sanat hayal gücü, hayal çocukların gücüdür..."

 Drama sözcük anlamı olarak hareket etmek, eyleme geçmektir. Drama dersi de çocuğu harekete geçirerek öğretmeyi amaçlar. Çocuklar, sıralarında oturmak yerine eylem içerisinde farkına varır, anlar ve öğrenirler. Oyun; çocuğun harekete geçtiği ilk etkinliktir. Çocuğun eylem içinde öğrenmesini amaçlıyorsak onun eğlenme biçimini kullanmamız gerekir. Bu da oyunla gerçekleşir. Aslında drama dersini oyun dersi gibi düşünmek gerekir. Bilgiyi çocuğun dünyasına uygun hale getirerek ve onun öğrenme biçimini kullanarak ona vermektir drama.

 

Neden Drama Eğitimi?

 Çünkü; Drama kişinin Algı, Farkındalık ve Özgüven Gelişimini sağlayan, Yaratıcılığını güçlendiren bir Kişisel Gelişim Eğitimidir.

 

Drama Eğitiminin Kişiye Katkıları Nelerdir?

 •  Konsantrasyon
 • Odaklanma
 • Birey Olma
 • Algı
 • Farkındalık
 • Özgüven Gelişimi
 • Etkili ve Düzgün Konuşma
 • İletişim
 • Ses ve Nefes Kullanımı
 • Paylaşma
 • Hayal gücünde gelişme (imgelem)
 • Okuma Alışkanlığı Kazandırma
 • Beden Dili Kullanımı
 • Topluluk Önünde Kendini İfade Etme
 • İletişim Becerileri ( Kişisel-Sosyal-Kurumsal)
 • Kendini İfade Etme
 • Sorumluluk Becerisi ve Ekip Çalışması
 • Empati Becerisi
 • Problem Çözme Becerisi
 • Yaratıcılık ve Estetik Gelişim
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlama
 • Kendine güven duyma, karar verme becerilirini geliştirme
 • Dinleme becerisinde gelişme
 • Düşüncelerin yazılı ve sözlü anlatımında gelişme
 • Sözcük dağarcığında gelişme
 • Olumlu Düşünme-Önyargıların kırılması
Yaratıcı Drama süreçlerimizde her kişinin ulaşmasını ve geliştirmesini beklediğimiz temel kazanımlardır. Bu eğitim çocukluk döneminde başlarsa Çocuğumuzun büyüme evrelerindeki ergenlik dönemindeki olumsuzluklarını daha sağlıklı atlatmış oluruz.

Drama Eğitimi Kaç Yaşında Başlar?

 Drama Eğitimi 6 yaş itibari ile başlamaktadır. 6 yaş altı çocuklarla ancak Pedagojik Drama Eğitimi yapılmalıdır.

 

Drama Eğitimi Kaç Yaşa Kadar Devam Etmektedir?

 Drama Eğitimi 6 yaş ile başlar ve yaş sınırlaması yoktur. Çocuklar için Drama, Gençler için Drama ve Yetişkinler için Drama Eğitimi olarak devam eder.

 

Drama Demek Tiyatro Demek Midir?

 Yaratıcı Drama Eğitimi, Tiyatro Eğitiminin temelidir. Drama deyince akla hayal gücü gelir, hayal gücü kişinin algı ve farkındalığıyla ortaya çıkar. Drama da metin yoktur. Bir metin üzerinden ilerlemez, kişinin kelime dağarcığıyla güçlenir. Yaratıcı drama, tiyatro ve eğitim teknikleri temelinden inşa edilen bir yöntemdir. Yaratıcı dramanın özünü "oyun" ve "canlandırma" oluşturur. Kişi, olay, olgu, yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır; yaratıcılık gücünü, farklı bakış ve değerlendirme olanaklarını keşfeder. Fakat yaratıcı drama "tiyatro" değildir. Bir metin yoktur. Dolayısıyla kişiden bir oyuncu performansı beklenmez. Temel amaç gösteri yapmak değil; işlenen konunun süreç içindeki canlandırmalarla anlaşılması, kavranması ve uygulanmasıdır. Ama bir yandan da güvenli bir ortamda bir grup önünde canlandırmalar yaptıkları için çeşitli sanat dallarına ilgileri ve becerileri ortaya çıkar. Yaratıcı drama için, sonuç (gösteri) değil süreç önemlidir.: Yaratıcı Drama; Tiyatro, Müzik, Dans ve Resim den yararlanır. Yelpazesi geniştir. Sanatın bu dalları Yaratım sürecine hizmet etektedir.

 
Biz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Antalya Modern Sanat olarak Drama Eğitimlerimizi Drama Eğitimini Akademik düzeyde tamamlamış Uzman Hocalarımız eşliğinde 12 kişilik sınıflarda kendi yaş grupları ile yapmaktayız.